Motor Kapings

 

Het u al ooit gewonder wat veroorsaak dat party mense se motors gekaap word ? Waarna of waarvoor kyk die kapers?  Hoe lyk die potensieële person of voetuig wat gekaap gaan word ? Wat staan u te doen indien u in n kapings poging te lande kom ? Wat kan u lewe red, al verloor u die voetuig ? Wat kan u vooraf doen of in plek plaas om kapings te vermy of om die moontlikheid te verminder ? Is u lewe, of die van u geliefdes dit werd om meer te weet ?

 

Lytcom dra u veiligheid op die hart, en ons het die volgende gereel, vir u, en u familie se veiligheid. Op Vrydag 11 September om 18h30 gesels n man wat baie jare se ondervinding op hierdie vak gebied het met ons. Die plek is die NG Kerksaal Lyttelton Oos, hoek van Molteno & van Riebeeck laan, Lyttelton. Kom luister na die inligting en kom vra u vrae. Hierdie tyd wat u nou afstaan, kan u lewe red.

 

Dit gaan u niks kos om by te woon nie, behalwe u tyd

 

Vir meer inligting, kontak my gerus.

 

Dave de Bruin

Tel. 012 664 3422 / 082 653 4865

 

Car Hi-jackings

 

Have you ever wondered why some people’s cars are hi-jacked ? What do the hi-jackers look for ? What does the potential person or vehicle that is about to be hi-jacked look like ? What should you do if you ever become a victim of a hi-jacking ? What can or may save your life even if you lose your car ? What can you do beforehand or put in place to avoid or lessen the chances of being hi-jacked ? Is your life or those of your loved ones’ worth it to want to know more ?

 

Lytcom takes your safety to heart and that is why we have arranged the following for you and for your family’s safety :

 

On Friday 11th September at 18h30, a person who is very well experienced in this field will come and talk to us. The place to be is in the hall of the Dutch Reformed Church Lyttelton East, corner of Molteno & van Riebeeck streets, Lyttelton.

 

Come and listen to this valuable information and ask those niggling questions to which you want answers. The time you spend now, could save your life later.

 

There is no cost to attend, except for your time.

 

For more information feel free to contact me.

 

Dave de Bruin   

Tel. 012 664 3422 / 082 653 4865