~~

CONTROLLED BURNING / BEHEERDE BRAND

Dear Resident,          21 August 2014

Herewith The Friends of Doringkloof Spruit would like to inform you of the intention by The City of Tshwane Department of Nature Conservation, to do a CONTROLLED BURN of the Spruit Nature Area, between Zambesi and Outeniqua Bridges in September 2014.

Here are some precautionary measures:-
• Please close all your doors and windows against the smoke;
• If you are an asthmatic, please stay indoors or perhaps arrange to go out for the day;
• If your property backs onto the spruit and you are home on the day; please be so kind as to place your hose pipe at our disposal in case it is needed;
• The Fire Brigade and other Nature Conservation crews will be doing the controlled burn according to rules and regulations and under strict supervision. These teams have done it many times before.
• Please be on stand-by on the Neighbourhood Watch radio system if your help is needed.

Regards,
Marie de la Rey
CHAIRMAN :- FoDS

Geagte Inwoner,

Hiermee wil Vriende van Doringkloofspruit u in kennisstel dat die Tshwane Departement van Natuurbewaring gedurende September 2014 ‘n beheerde brand gaan uitoefen op die Natuurarea van Doringkloofspruit, tussen die Zambesi en Outeniqua Brûe.

Hier is ‘n paar voorsorgmaatreëls:-
• Hou asseblief al u deure en vensters toe;
• As u ‘n asmalyer is moet u asseblief binne bly of miskien vir die dag uitgaan;
• As u eiendom aan die spruit grens en u is tuis op die dag; sal dit gaaf wees as u ‘n tuinslang beskikbaar kan stel indien nodig;
• Die Brandweer en Natuurbewaringpersoneel gaan die brand uitvoer volgens reëls en regulasies en onder streng toesig; hulle doen dit gereeld;
• Wees asseblief op bystand deur middel van die Buurtwag radiostelsel.

Groete,
Marie de la Rey
VOORSITTER : FoDS